หจ.เอ.ไอ.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง

ชื่อ: หจ.เอ.ไอ.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องจักร และยานยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 789/8 หมู่บ้าน ดอนกลาง (ม.สิริภิรมย์) หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

วันที่จดทะเบียน: 5/1/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.เอ.ไอ.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.เอ.ไอ.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.เอ.ไอ.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.เอ.ไอ.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.เอ.ไอ.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จดทะเบียนเมื่อ 5/1/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องจักร และยานยนต์ทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 789/8 หมู่บ้าน ดอนกลาง (ม.สิริภิรมย์) หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000