หจ.แอม แฮปปี้เนส

ชื่อ: หจ.แอม แฮปปี้เนส

รายละเอียดวัตถุประสงค์: เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 44/75 หมู่ที่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

วันที่จดทะเบียน: 12/24/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.แอม แฮปปี้เนส: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.แอม แฮปปี้เนส: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.แอม แฮปปี้เนส: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.แอม แฮปปี้เนส: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.แอม แฮปปี้เนส จดทะเบียนเมื่อ 12/24/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 44/75 หมู่ที่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110