หจ.โคกเสม็ดชุน

ชื่อ: หจ.โคกเสม็ดชุน

รายละเอียดวัตถุประสงค์: โรงแรม ภัตาคาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 10 ซอย1 (ประชาธิปัตย์) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่จดทะเบียน: 7/15/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.โคกเสม็ดชุน: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.โคกเสม็ดชุน: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.โคกเสม็ดชุน: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.โคกเสม็ดชุน: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.โคกเสม็ดชุน จดทะเบียนเมื่อ 7/15/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ โรงแรม ภัตาคาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 10 ซอย1 (ประชาธิปัตย์) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110