หจ.โคอิ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

ชื่อ: หจ.โคอิ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้เครี่องใช้สำนักงานทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 168/36 หมู่ที่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

วันที่จดทะเบียน: 2/5/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.โคอิ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.โคอิ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.โคอิ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.โคอิ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.โคอิ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จดทะเบียนเมื่อ 2/5/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้เครี่องใช้สำนักงานทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 168/36 หมู่ที่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230