หจ.โชคอำนวยเพิ่มทรัพย์

ชื่อ: หจ.โชคอำนวยเพิ่มทรัพย์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ รับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด นำเข้า-ส่งออกพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 118 หมู่ที่ 6 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

วันที่จดทะเบียน: 4/1/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.โชคอำนวยเพิ่มทรัพย์: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.โชคอำนวยเพิ่มทรัพย์: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.โชคอำนวยเพิ่มทรัพย์: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.โชคอำนวยเพิ่มทรัพย์: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.โชคอำนวยเพิ่มทรัพย์ จดทะเบียนเมื่อ 4/1/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ รับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด นำเข้า-ส่งออกพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 118 หมู่ที่ 6 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290