หจ.โทมัส แอนด์ เฮิร์บ

ชื่อ: หจ.โทมัส แอนด์ เฮิร์บ

รายละเอียดวัตถุประสงค์: นำเข้า ส่งออก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และอุปกรณ์ทำความสะอาดและช่องปาก

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 88/148 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

วันที่จดทะเบียน: 11/22/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.โทมัส แอนด์ เฮิร์บ: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.โทมัส แอนด์ เฮิร์บ: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.โทมัส แอนด์ เฮิร์บ: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.โทมัส แอนด์ เฮิร์บ: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.โทมัส แอนด์ เฮิร์บ จดทะเบียนเมื่อ 11/22/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้า ส่งออก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และอุปกรณ์ทำความสะอาดและช่องปาก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 88/148 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570