หจ.โรบอท สยาม

ชื่อ: หจ.โรบอท สยาม

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 99/32 หมู่ที่ 8 ถนนประชาอุทิศ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

วันที่จดทะเบียน: 7/30/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.โรบอท สยาม: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.โรบอท สยาม: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.โรบอท สยาม: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.โรบอท สยาม: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.โรบอท สยาม จดทะเบียนเมื่อ 7/30/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 99/32 หมู่ที่ 8 ถนนประชาอุทิศ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290