หจ.โฮม เดอ ซาร่า

ชื่อ: หจ.โฮม เดอ ซาร่า

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 241/4 หมู่ที่ 16 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

วันที่จดทะเบียน: 12/4/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.โฮม เดอ ซาร่า: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.โฮม เดอ ซาร่า: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.โฮม เดอ ซาร่า: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.โฮม เดอ ซาร่า: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.โฮม เดอ ซาร่า จดทะเบียนเมื่อ 12/4/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 241/4 หมู่ที่ 16 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000