หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค

ชื่อ: หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 116 หมู่บ้าน เกาะทากเหนือ หมู่ที่ 2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

วันที่จดทะเบียน: 12/2/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค จดทะเบียนเมื่อ 12/2/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ขายวัสดุก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 116 หมู่บ้าน เกาะทากเหนือ หมู่ที่ 2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130