หจ.ไอเทม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 6

ชื่อ: หจ.ไอเทม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 6

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 275 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

วันที่จดทะเบียน: 11/29/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ หจ.ไอเทม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 6: (เฉพาะสมาชิก)

Email หจ.ไอเทม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 6: (เฉพาะสมาชิก)

Website หจ.ไอเทม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 6: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ หจ.ไอเทม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 6: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

หจ.ไอเทม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 6 จดทะเบียนเมื่อ 11/29/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 275 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100