บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.ธนธนบุรี ออโต้ คาร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ธนธนบุรี ออโต้ คาร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 135 ซอยกาญจนาภิเษก 005 แข ...
ดูรายละเอียด

บจ.ออตโต้ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล ภูเก็ต จำกัด

ชื่อ: บจ.ออตโต้ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล ภูเก็ต จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย ท ...
ดูรายละเอียด

บจ.บัวชมพู จำกัด

ชื่อ: บจ.บัวชมพู จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายเเละผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอางค์ เครื่องมือเเพทย์ เเละเครื่องมือใช้เสริมความงาม ที่อยู่สำนักงาน ...
ดูรายละเอียด

บจ.พี.ซี. พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.พี.ซี. พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่ายปลีกสินค้าประเภทน๊อต เครื่องอุปโภค บริโภค ที่อยู่สำนักงาน ...
ดูรายละเอียด

บจ.รีเฟอร์เร่อร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.รีเฟอร์เร่อร์ (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่อยู่สำ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ล้งแลนด์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ล้งแลนด์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคาร คลังสินค้า โกดัง โรงเรือน โรงจัดเก็บสินค้า ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 20/58 ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

หจ.สคูบา เบิร์ดส์ (2020)

ชื่อ: หจ.สคูบา เบิร์ดส์ (2020) รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 24/21 ...
ดูรายละเอียด

บจ.พี แอนด์ พี ออโต้แม็กซ์ (2016) จำกัด

ชื่อ: บจ.พี แอนด์ พี ออโต้แม็กซ์ (2016) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์ การพ่นสี การปะ เชื่อม ยางรถยนต์ ที่อยู่สำนักง ...
ดูรายละเอียด

บจ.ไทยซิลค์โร้ด จำกัด

ชื่อ: บจ.ไทยซิลค์โร้ด จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 17/3 หมู่ที่ 2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใ ...
ดูรายละเอียด

หจ.ชิ นากามะ

ชื่อ: หจ.ชิ นากามะ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการธุรกิจการค้าและบริการร้านอาหาร การค้าของสด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 346 หมู่ที่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริ ...
ดูรายละเอียด

บจ.คลาวด์โซลูชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.คลาวด์โซลูชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 49 ...
ดูรายละเอียด

หจ.น้ำปิงทัวร์

ชื่อ: หจ.น้ำปิงทัวร์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้เช่าเหมารถโดยสาร ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 270/3 หมู่ที่ 6 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่