บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.สตีฟแอนด์มี จำกัด

ชื่อ: บจ.สตีฟแอนด์มี จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 555/37 อาคารเอสเอสพี ทา ...
ดูรายละเอียด

บจ.ชิค คลับ 2019 จำกัด

ชื่อ: บจ.ชิค คลับ 2019 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 529/17 ซอยลาดพร้าว 126(กรัณฑ์พร) แขวงพลับพ ...
ดูรายละเอียด

บจ.อนิศราและบุตร จำกัด

ชื่อ: บจ.อนิศราและบุตร จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 48 หมู่ที่ 2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 8314 ...
ดูรายละเอียด

บจ.ที ที ซี แมชชีน จำกัด

ชื่อ: บจ.ที ที ซี แมชชีน จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 81/7 หมู่บ้าน เม้าเทนท์ วิว ห ...
ดูรายละเอียด

บจ.ธนยิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ชื่อ: บจ.ธนยิ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจบริการรับทำความสะอาด รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดทุกชน ...
ดูรายละเอียด

บจ.หวังชัณ จำกัด

ชื่อ: บจ.หวังชัณ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าขายอาหาร เครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 49 ซอยไพศาล แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขว ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.จีไอซี โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.จีไอซี โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบร ...
ดูรายละเอียด

บจ.พีอาร์ เดคคอเรท จำกัด

ชื่อ: บจ.พีอาร์ เดคคอเรท จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 42/28 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด ...
ดูรายละเอียด

หจ.สำราญรัตน์บริการ

ชื่อ: หจ.สำราญรัตน์บริการ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง และจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง จาระบี เป็นต้น ที่อยู ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอ.สไปร์ พิโวทอล จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ.สไปร์ พิโวทอล จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นตัวแทนสายการบิน จำหน่าย ขาย จองตั๋วเครื่องบิน ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1055/802-80 ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอฟเจ อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อ: บจ.เอฟเจ อินเตอร์เทรด จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วย ประสานงานกับโรงพยาบาลต่างๆ ที่อยู่ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ฮัลค์ไซน์ช็อป จำกัด

ชื่อ: บจ.ฮัลค์ไซน์ช็อป จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้งป้ายโฆษณา ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1123 หมู่ที่ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่