บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.นำทอง ทรานสปอร์ต จำกัด

ชื่อ: บจ.นำทอง ทรานสปอร์ต จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบกภายในประเทศ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1 ...
ดูรายละเอียด

บจ.วงศ์มณี อาร์แอนด์ดี จำกัด

ชื่อ: บจ.วงศ์มณี อาร์แอนด์ดี จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ และติดตั้งหม้อแปลง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 13 ...
ดูรายละเอียด

หจ.ชำนาญ ออโต้พาร์ท

ชื่อ: หจ.ชำนาญ ออโต้พาร์ท รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์ทุกรุ่นทุกประเภท ที่อยู่สำ ...
ดูรายละเอียด

บจ.มายด์รอยด์ จำกัด

ชื่อ: บจ.มายด์รอยด์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่าย สื่อการเรียน การสอน อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเว ...
ดูรายละเอียด

หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค

ชื่อ: หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขายวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 116 หมู่บ้าน เกาะทากเหนือ หมู่ที่ 2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90 ...
ดูรายละเอียด

หจ.เยลโล่ว์ ยอชท์

ชื่อ: หจ.เยลโล่ว์ ยอชท์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 44/28 หมู่ที่ 1 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 3 ถนนประชา ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

หจ.เคซีเอส แอนด์ เอ ทรานสปอร์ต

ชื่อ: หจ.เคซีเอส แอนด์ เอ ทรานสปอร์ต รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทางบก ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 67/16 หมู่ที่ 3 ต.บางกระเบา อ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เซ้าเทิร์น พาวเวอร์ แบมบู จำกัด

ชื่อ: บจ.เซ้าเทิร์น พาวเวอร์ แบมบู จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ วิเคราะห์ ทดลอง และศึกษา สายพันธุ์ พืช ไผ่ ขยายพันธุ์ ทุกประเภท ที่อยู่ส ...
ดูรายละเอียด

บจ.กอริลล่า เน็ตเวิร์คส์ (ทีเอช) จำกัด

ชื่อ: บจ.กอริลล่า เน็ตเวิร์คส์ (ทีเอช) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้คำปรึกษาในการวางแผนและดำเนินการทางธุรกิจ (ยกเว้นที่ปรึกษาด้านการลง ...
ดูรายละเอียด

หจ.แอ๊กเนสชาน

ชื่อ: หจ.แอ๊กเนสชาน รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 251,253 ถนนสถิตย์นิมานกาล ต.วารินชำ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ไบรท์ เทค แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ไบรท์ เทค แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา สินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสื่อสารโทรค ...
ดูรายละเอียด

บจ.วีทีเค อินโน กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ: บจ.วีทีเค อินโน กรุ๊ป จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขายส่งอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ผลไม้และผัก เนื้อสัตว์ ที ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่