บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.อุดมพงษ์พรรณพัฒน์ จำกัด

ชื่อ: บจ.อุดมพงษ์พรรณพัฒน์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 207 หมู่ที่ 1 ต.ก ...
ดูรายละเอียด

บจ.รัชศักดิ์ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.รัชศักดิ์ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 33 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า ต.วิช ...
ดูรายละเอียด

บจ.โอเพ่น ฟิวเจอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.โอเพ่น ฟิวเจอร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 432/62 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แข ...
ดูรายละเอียด

บจ.วิซิส โซลูชั่น แอนด์ โรโบติกส์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.วิซิส โซลูชั่น แอนด์ โรโบติกส์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ออกแบบและจัดสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในระบบตรวจสอบคุณลักษณ ...
ดูรายละเอียด

บจ.สำนักงานกฎหมาย ช.นิติธรรมทนายความ จำกัด

ชื่อ: บจ.สำนักงานกฎหมาย ช.นิติธรรมทนายความ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การให้บริการทางกฎหมาย คดี และบัญชี ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 243/86 ซอยสังขะวัฒนะ ...
ดูรายละเอียด

หจ.คลินิค เอกซ์เรย์

ชื่อ: หจ.คลินิค เอกซ์เรย์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ซ่อมแซมซื้อขายย้ายติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 73 หมู่บ้าน เหล่าวิลัย หมู่ที่ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.ไทย เยน อิเลคทริก ฮาร์ดแวร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ไทย เยน อิเลคทริก ฮาร์ดแวร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 38/24 หมู่ที่ 8 ต.บึง อ.ศรี ...
ดูรายละเอียด

หจ.พีเอส ออโต้ เซอร์วิส

ชื่อ: หจ.พีเอส ออโต้ เซอร์วิส รายละเอียดวัตถุประสงค์: การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 87/114 หมู่ที่ 6 ต ...
ดูรายละเอียด

หจ.ทองทินเจริญ คอนสตรัคชั่น

ชื่อ: หจ.ทองทินเจริญ คอนสตรัคชั่น รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่ ...
ดูรายละเอียด

บจ.นีลเซ่น สตูดิโอ จำกัด

ชื่อ: บจ.นีลเซ่น สตูดิโอ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการอบรมบุคคลิ การเดินแบบ การเต้น การร้องเพลง การแสดง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 7/3 ...
ดูรายละเอียด

บจ.สิทธิ อินเตอร์เฟรท จำกัด

ชื่อ: บจ.สิทธิ อินเตอร์เฟรท จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 148/7 หมู่ที่ 3 ต.มีชัย อ.เมืองหนอ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ชูนิคอร์น จำกัด

ชื่อ: บจ.ชูนิคอร์น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการแสดงเพื่อความบันเทิงทุกประเภท จัดคอมเสิร์ต ร้องเพลง แต่งเนื้อร้อง ทำนอง แสดงดนตรี ที่อยู่ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่