บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.พาวเดอร์ บั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.พาวเดอร์ บั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 66/ ...
ดูรายละเอียด

บจ.รักษาความปลอดภัย เอส เอ็น การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ: บจ.รักษาความปลอดภัย เอส เอ็น การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการความปลอดภัย นิติบุคคล หมู่บ้าน อาคาร และสถา ...
ดูรายละเอียด

บจ.พีพี ซุปเปอร์คิดส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.พีพี ซุปเปอร์คิดส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับรถ รับส่งพนักงานให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอส.เอส.อาร์ แอดไวส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอส.เอส.อาร์ แอดไวส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โสต ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ที่อยู่สำนักงานใหญ่: ...
ดูรายละเอียด

บจ.ล็อคซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.ล็อคซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการประกอบตู้เพื่อใส่หมวกกันน็อค ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1845/9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว ...
ดูรายละเอียด

บจ.เทรนนิ่ง ทู จำกัด

ชื่อ: บจ.เทรนนิ่ง ทู จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างทำออกแบบ รวมถึง รับสอน ฝึกอบรม เป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.ชิเนโดะ จำกัด

ชื่อ: บจ.ชิเนโดะ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้ง ...
ดูรายละเอียด

บจ.แพนกรูดิน จำกัด

ชื่อ: บจ.แพนกรูดิน จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารคและเครื่องดื่ม รวมทั้งบุรี่ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 37/35 หมู่ที่ 3 ต.มะเร็ต อ ...
ดูรายละเอียด

บจ.โยธิน บลูพริ้นต์ จำกัด

ชื่อ: บจ.โยธิน บลูพริ้นต์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการการพิมพ์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2308/6-8 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เรียล แอสเซท แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ: บจ.เรียล แอสเซท แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ชื่นกมล (2562) จำกัด

ชื่อ: บจ.ชื่นกมล (2562) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้เช่าหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่า ตึกแถวและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่อยู่ ...
ดูรายละเอียด

บจ.โนวา เวอร์ทา (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.โนวา เวอร์ทา (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่