บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.จิรา โปร พริ้นต์ จำกัด

ชื่อ: บจ.จิรา โปร พริ้นต์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับจ้างพิมพ์งานทุกชนิด พิมพ์เอกสาร พิมพ์กล่องและทำตรายาง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 91/52 หมู่ที่ 8 ...
ดูรายละเอียด

หจ.ไมตรีเทรนนิ่ง

ชื่อ: หจ.ไมตรีเทรนนิ่ง รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับจัดอบรมสัมนาและบริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานองค์กร ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 34/163 หมู ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอส.เอส.อาร์ แอดไวส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอส.เอส.อาร์ แอดไวส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โสต ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ที่อยู่สำนักงานใหญ่: ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอ็นเอชดี แลนด์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็นเอชดี แลนด์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อขายผ่อนส่งซื้อขายเงินเชื่อ ให้เช่า ซื้อห้องชุดในอาคารชุด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2 ...
ดูรายละเอียด

บจ.สยาม ซับเวย์ จำกัด

ชื่อ: บจ.สยาม ซับเวย์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 119/14,119/15 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิร ...
ดูรายละเอียด

บจ.เคสเบญจา จำกัด

ชื่อ: บจ.เคสเบญจา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายเคสโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 53/4 หมู่ที่ 3 ต.ตลาดจินดา ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.สมูท โปรดักส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.สมูท โปรดักส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 161 หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งนางาม อ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ลาภเจริญ ทรานสปอร์ต 2019 จำกัด

ชื่อ: บจ.ลาภเจริญ ทรานสปอร์ต 2019 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและข่นถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ทราเวล เฟรนด์ เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ทราเวล เฟรนด์ เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วย ...
ดูรายละเอียด

บจ.ยอร์ก แอสเซ็ท จำกัด

ชื่อ: บจ.ยอร์ก แอสเซ็ท จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การซื้อ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 3/ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอ็ม ที แอร์ คูลลิ่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็ม ที แอร์ คูลลิ่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่งเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 91/8 หมู่ที่ 7 ต.คูคต อ.ลำ ...
ดูรายละเอียด

บจ.หนองบัว มิลค์ จำกัด

ชื่อ: บจ.หนองบัว มิลค์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ผลิตและจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์และ UHT ทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 133/27 ถนนโพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่