บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

หจ.ซี.เอ.ซี.ไพร์ม

ชื่อ: หจ.ซี.เอ.ซี.ไพร์ม รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายชุดแต่งรถ อุปกรณ์ประดับยนต์ทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 224/367 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง ...
ดูรายละเอียด

บจ.ถั่วลันเตา จำกัด

ชื่อ: บจ.ถั่วลันเตา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 75/15 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บา ...
ดูรายละเอียด

บจ.พี.พี. ฟอร์ส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.พี.พี. ฟอร์ส คอนซัลแทนท์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 32/190 หมู่บ้าน บ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอสพีเอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.เอสพีเอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการเสริมความรู้ จัดการระบบการเรียนการสอนแก่นักเรียน ที่อยู่สำนักงานใหญ่ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอ็มทีเอ ออดิท จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็มทีเอ ออดิท จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 20/584 ซอยเลียบค ...
ดูรายละเอียด

บจ.สยาม เอ พลัส เซอร์วิสเซส จำกัด

ชื่อ: บจ.สยาม เอ พลัส เซอร์วิสเซส จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้คำปรึกษา พัฒนา ติดตั้ง ดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทุกชนิด ท ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.ครีเอทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.ครีเอทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่สำนักงานใ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ลาลามูฟ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.ลาลามูฟ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้บริการจัดหา จำหน่ายรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก และยานพาหนะทุกชนิด โดยรับเป็นตัวแท ...
ดูรายละเอียด

บจ.แอชตั้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.แอชตั้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 50/236 หมู่บ้าน ปัญจทรัพย์ พาร์ค ซ ...
ดูรายละเอียด

หจ.อิงฟ้า คอนวีเนียนซ์สโตร์

ชื่อ: หจ.อิงฟ้า คอนวีเนียนซ์สโตร์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย ท ...
ดูรายละเอียด

หจ.เจแอนด์ดี คลีนนิ่ง

ชื่อ: หจ.เจแอนด์ดี คลีนนิ่ง รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาทำความสะอาดตามอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน และสถานที่ราชการต่างๆ ที่อยู่สำนักงานใหญ ...
ดูรายละเอียด

บจ.บี.เอ็น.แอล. อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ: บจ.บี.เอ็น.แอล. อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 79/155 หมู่ที ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่