บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

หจ.รุ่งโรจน์ นานาพรรณ พืชไร่

ชื่อ: หจ.รุ่งโรจน์ นานาพรรณ พืชไร่ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 478 หมู่ที่ 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ส.ทิพย์ประเสริฐ จำกัด

ชื่อ: บจ.ส.ทิพย์ประเสริฐ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการรถขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งในประเทศและร ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.คลาวด์ เวย์ แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.คลาวด์ เวย์ แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเกี่ยวกับกรารจัดการโรงแรม บริหารงานโรงแรม ภัตตาคาร ฯ ที่อยู่สำนักงา ...
ดูรายละเอียด

หจ.บารีญา เจริญรุ่งเรือง

ชื่อ: หจ.บารีญา เจริญรุ่งเรือง รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม การตลาดและจัดจำหน่าย ที่อยู่สำนักงานใหญ่ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ธรรมมิญช แอนด์ โค จำกัด

ชื่อ: บจ.ธรรมมิญช แอนด์ โค จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 49/49 ชั้นที่ 2 ถนนโบ๊ท อะเวนิว ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ...
ดูรายละเอียด

บจ.บูรานี่ จำกัด

ชื่อ: บจ.บูรานี่ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกกิจการอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 128/58 หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงให ...
ดูรายละเอียด

บจ.สุปันจสวัสดิ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.สุปันจสวัสดิ์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายส่งเชื้อเพลิงเหลว ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 32 หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธา ...
ดูรายละเอียด

หจ.ศิริวัฒน์รุ่งเรือง

ชื่อ: หจ.ศิริวัฒน์รุ่งเรือง รายละเอียดวัตถุประสงค์: การก่อสร้าง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 140 หมู่ที่ 7 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่