บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.จินฮัว 88 จำกัด

ชื่อ: บจ.จินฮัว 88 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 29/1129 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บา ...
ดูรายละเอียด

บจ.ออลลีแม็กนา จำกัด

ชื่อ: บจ.ออลลีแม็กนา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับปรึกษาธุรกิจด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 197/75 ถนนกระบี่ ต.ปากน้ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.ไลออน เทเลคอม จำกัด

ชื่อ: บจ.ไลออน เทเลคอม จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ จัดหา งานที่เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 38 หมู่ที่ 5 ต ...
ดูรายละเอียด

บจ.ว่องเจริญสมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ว่องเจริญสมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายและนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางการเกษตร ผักสด ผลไม้ ทั้งสดและแห้ง ทุกชนิด ท ...
ดูรายละเอียด

หจ.เลคไซด์ วาเคชั่น

ชื่อ: หจ.เลคไซด์ วาเคชั่น รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านจัดสรร ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 105/16 หม ...
ดูรายละเอียด

บจ.เฟซออฟ จำกัด

ชื่อ: บจ.เฟซออฟ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับการเสริมความงามด้านศัลยกรรม ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 124/3 ห ...
ดูรายละเอียด

บจ.ฉัตรกุลเกียรติ์เกรียงไกร จำกัด

ชื่อ: บจ.ฉัตรกุลเกียรติ์เกรียงไกร จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายเเละการขยา ...
ดูรายละเอียด

หจ.เอสที สแปร์ พาร์ท

ชื่อ: หจ.เอสที สแปร์ พาร์ท รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ อะไหล่รถยนต์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 136 ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่