บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

ไม่พบเรื่อง

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.ปรีกิจชญา จำกัด

ชื่อ: บจ.ปรีกิจชญา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้คำปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ การศึกษาวิจัยทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 79/148 หมู่ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เซิ่งคัง จำกัด

ชื่อ: บจ.เซิ่งคัง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับตกแต่งบ้าน ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 88/94 หมู่ที่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ...
ดูรายละเอียด

บจ.เทียมชัยการเกษตร จำกัด

ชื่อ: บจ.เทียมชัยการเกษตร จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 441 หมู่ที่ 3 ถนนเดื่อเจริญ ต.วานรน ...
ดูรายละเอียด

บจ.ทวีปจาคะ จำกัด

ชื่อ: บจ.ทวีปจาคะ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ถนน สะพาน งานก่อสร้างอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอซีที เอเชีย จำกัด

ชื่อ: บจ.เอซีที เอเชีย จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการด้านการตรวจและรับรองมาตรฐานตามระบบรับรองคุณภาพ (ISO) ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 88 ...
ดูรายละเอียด

บจ.ซีเอสจี อินดัสเตรียล จำกัด

ชื่อ: บจ.ซีเอสจี อินดัสเตรียล จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทนซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 9/176 ห ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่