บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

ไม่พบเรื่อง

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.กรีนเชม จำกัด

ชื่อ: บจ.กรีนเชม จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายน้ำยาผสมคอนกรีต ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 99/6 หมู่ที่ 7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชี ...
ดูรายละเอียด

บจ.อวี้ เต๋อ หลง จำกัด

ชื่อ: บจ.อวี้ เต๋อ หลง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ รับฝากขายที่ดิน รับจำนองที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ โดยมิได้รับฝากเงินหรือ ที่อยู ...
ดูรายละเอียด

บจ.ซาจุน จำกัด

ชื่อ: บจ.ซาจุน จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ที่อยู่สำน ...
ดูรายละเอียด

หจ.108 เปเปอร์

ชื่อ: หจ.108 เปเปอร์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขายส่งหนังสือพิมพ์เครื่องเขียน และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 111 หมู่ที่ 17 ต.แก่งเลิงจาน อ ...
ดูรายละเอียด

หจ.เอเอซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส

ชื่อ: หจ.เอเอซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย งานก่อสร้างอื่นๆ รว ...
ดูรายละเอียด

บจ.เฟอร์เนติค จำกัด

ชื่อ: บจ.เฟอร์เนติค จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย ชิ้นส่นส่วนโลหะไฟฟ้า ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 199/19 หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่