คลังเก็บหมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน กรกฏาคม 2559

หจ.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซัพพลาย

ชื่อ: หจ.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซัพพลาย

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน เครื่องเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 144 หมู่บ้านเสนาวิลล่า 84 ซอย 7 ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

อ่านเพิ่มเติม หจ.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซัพพลาย

บจ.รัตน์ธิกานต์ แอ็คเคาท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ: บจ.รัตน์ธิกานต์ แอ็คเคาท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 56/441 ซอยรามคำแหง 156 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

อ่านเพิ่มเติม บจ.รัตน์ธิกานต์ แอ็คเคาท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บจ.วิชั่น โมบาย จำกัด

ชื่อ: บจ.วิชั่น โมบาย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ร้านขายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 39 ชั้นที่ 8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อ่านเพิ่มเติม บจ.วิชั่น โมบาย จำกัด

บจ.ทิวา เพิ่มพูนทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.ทิวา เพิ่มพูนทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 66/14 หมู่ที่ 9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

อ่านเพิ่มเติม บจ.ทิวา เพิ่มพูนทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หจ.เงินอมร

ชื่อ: หจ.เงินอมร

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 137 หมู่ที่ 1 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

อ่านเพิ่มเติม หจ.เงินอมร

บจ.วชิรดา ธุรกิจ จำกัด

ชื่อ: บจ.วชิรดา ธุรกิจ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 25/3 หมู่ที่ 2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

อ่านเพิ่มเติม บจ.วชิรดา ธุรกิจ จำกัด

หจ.ระวี คอนสตรัคชั่น 79

ชื่อ: หจ.ระวี คอนสตรัคชั่น 79

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 71/7 หมู่ที่ 6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

อ่านเพิ่มเติม หจ.ระวี คอนสตรัคชั่น 79

บจ.อินทรี ซีเมนต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.อินทรี ซีเมนต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือเอกสารในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ช้น 7-12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

อ่านเพิ่มเติม บจ.อินทรี ซีเมนต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

บจ.ธรรมดา สามัญ จำกัด

ชื่อ: บจ.ธรรมดา สามัญ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้เช่าอาคารและบริการระบบสาธารณูปโภค

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 35/81 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อ่านเพิ่มเติม บจ.ธรรมดา สามัญ จำกัด

บจ.ไทยโบทานิค คอร์ปอเรท จำกัด

ชื่อ: บจ.ไทยโบทานิค คอร์ปอเรท จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ทั้งชนิดเคมีภัณฑ์ ยา และสมุนไพร ที่ใช้ทำยาไทยแผนโบราณ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 5/1 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

อ่านเพิ่มเติม บจ.ไทยโบทานิค คอร์ปอเรท จำกัด