คลังเก็บหมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน กันยายน 2559

บจ.เอสซีวี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอสซีวี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2/9 ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 4 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

อ่านเพิ่มเติม บจ.เอสซีวี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บจ.เดอะเกรทเอ้าท์ดอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เดอะเกรทเอ้าท์ดอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับจัดงานทั้งในและนอกสถานที่ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 34/118 ซอยวิภาวดีรังสิต 60(บางบัว) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

อ่านเพิ่มเติม บจ.เดอะเกรทเอ้าท์ดอร์ จำกัด

บจ.เทค จุ๊ยซ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เทค จุ๊ยซ์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 29/1 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อ่านเพิ่มเติม บจ.เทค จุ๊ยซ์ จำกัด

บจ.ฟองฟิน เนเจอรัล เซ้นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.ฟองฟิน เนเจอรัล เซ้นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 142 หมู่ที่ 3 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

อ่านเพิ่มเติม บจ.ฟองฟิน เนเจอรัล เซ้นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บจ.ทีวีทีซี กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ: บจ.ทีวีทีซี กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้คำปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การสร้างห้องชุด โรงแรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 187 ซอยรามคำแหง 64(ธารทิพ2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

อ่านเพิ่มเติม บจ.ทีวีทีซี กรุ๊ป จำกัด

บจ.สมบัติ แสนสิริ จำกัด

ชื่อ: บจ.สมบัติ แสนสิริ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำนอง เกี่ยวกับอหังสาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 965/26 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

อ่านเพิ่มเติม บจ.สมบัติ แสนสิริ จำกัด

บจ.เค เอส เอส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.เค เอส เอส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายรถไฟฟ้า มดเตอร์ไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้าคอนโทรล รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 111/4 หมู่ที่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

อ่านเพิ่มเติม บจ.เค เอส เอส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

บจ.เบนยามิน จำกัด

ชื่อ: บจ.เบนยามิน จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจค้าเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป็า เครื่องอุปโภคอื่นๆ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 8/7 ซอยเสรีไทย 6 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

อ่านเพิ่มเติม บจ.เบนยามิน จำกัด

บจ.วิสดอมวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.วิสดอมวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์ สร้างภาพยนต์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 487/1 อาคารศรีอยุธยา ชั้นที่ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อ่านเพิ่มเติม บจ.วิสดอมวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หจ.โรดไซด์บาร์ เชียงใหม่

ชื่อ: หจ.โรดไซด์บาร์ เชียงใหม่

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 199 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

อ่านเพิ่มเติม หจ.โรดไซด์บาร์ เชียงใหม่