คลังเก็บหมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน เมษายน 2559

บจ.ไอโกลรี่ จำกัด

ชื่อ: บจ.ไอโกลรี่ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 34/18 หมู่ที่ 15 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

อ่านเพิ่มเติม บจ.ไอโกลรี่ จำกัด

บจ.ริช คิดส์ อคาเดมิก จำกัด

ชื่อ: บจ.ริช คิดส์ อคาเดมิก จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: โรวเรียนสอนภาษา สถาบันสอนภาษา ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น รวมถึงการจัดฝึกอบรม(เมื่อได้รับอนุญาต)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2/96 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้นที่ 18 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อ่านเพิ่มเติม บจ.ริช คิดส์ อคาเดมิก จำกัด

บจ.เค พลัส เอ็กซ์เพรส จำกัด

ชื่อ: บจ.เค พลัส เอ็กซ์เพรส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 46/325 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

อ่านเพิ่มเติม บจ.เค พลัส เอ็กซ์เพรส จำกัด

บจ.กร ฮาร์ดแวร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.กร ฮาร์ดแวร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ จำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 161/106 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

อ่านเพิ่มเติม บจ.กร ฮาร์ดแวร์ จำกัด

หจ.ธนากร คอนสตรัคชั่น 2016

ชื่อ: หจ.ธนากร คอนสตรัคชั่น 2016

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 236/572 หมู่ที่ 4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

อ่านเพิ่มเติม หจ.ธนากร คอนสตรัคชั่น 2016

หจ.อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์

ชื่อ: หจ.อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ รับจ้าง ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 194 หมู่ที่ 1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

อ่านเพิ่มเติม หจ.อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์

บจ.โชคพิทักษ์ เทเลคอม จำกัด

ชื่อ: บจ.โชคพิทักษ์ เทเลคอม จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายจานและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรับสัญญาณโทรทัศน์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 199/14 หมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

อ่านเพิ่มเติม บจ.โชคพิทักษ์ เทเลคอม จำกัด

บจ.ดีเซมเบอร์ 14 จำกัด

ชื่อ: บจ.ดีเซมเบอร์ 14 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 136,138 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อ่านเพิ่มเติม บจ.ดีเซมเบอร์ 14 จำกัด

บจ.ไซ โอม จำกัด

ชื่อ: บจ.ไซ โอม จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการธุรกิจ จำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 15 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

อ่านเพิ่มเติม บจ.ไซ โอม จำกัด

บจ.ซินเนอจี้ เทค เอเซีย จำกัด

ชื่อ: บจ.ซินเนอจี้ เทค เอเซีย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการด้าน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวงจร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 91/123 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

อ่านเพิ่มเติม บจ.ซินเนอจี้ เทค เอเซีย จำกัด