คลังเก็บหมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน กันยายน 2561

บจ.พี.เอส.ดับบลิว.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ชื่อ: บจ.พี.เอส.ดับบลิว.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย กลึง โลหะ เหล็กกล้า สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง ไทเทเนียม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 62 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17

อ่านเพิ่มเติม บจ.พี.เอส.ดับบลิว.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บจ.เบล วิกา ฟู้ด อิมพอร์ต จำกัด

ชื่อ: บจ.เบล วิกา ฟู้ด อิมพอร์ต จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าอาหาร สัตว์น้ำ อาหารทะเล และ เครื่องอุปโภค อื่นๆ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 218/1 ถนนกาญจนาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม บจ.เบล วิกา ฟู้ด อิมพอร์ต จำกัด

บจ.เทคโน ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.เทคโน ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 107/22 หมู่ที่ 5

อ่านเพิ่มเติม บจ.เทคโน ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด

บจ.อัครพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ชื่อ: บจ.อัครพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบริการทางด้านกฏหมายและรับว่าความให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2966/64 ถนนเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม บจ.อัครพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

บจ.พิกซายน์ อินเตอร์ภัณฑ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.พิกซายน์ อินเตอร์ภัณฑ์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 158 หมู่ที่ 3

อ่านเพิ่มเติม บจ.พิกซายน์ อินเตอร์ภัณฑ์ จำกัด

บจ.พรพิสุทธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อ: บจ.พรพิสุทธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 18/9 หมู่ที่ 4

อ่านเพิ่มเติม บจ.พรพิสุทธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บจ.เจเอสพี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.เจเอสพี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 494 หมู่ที่ 17

อ่านเพิ่มเติม บจ.เจเอสพี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บจ.เอ อลิส จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ อลิส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ผลิต ซื้อมาขายไปเครื่องจักรทดสอบทางอุตสาหกรรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 999/17 หมู่ที่ 9

อ่านเพิ่มเติม บจ.เอ อลิส จำกัด

บจ.พีระศักดิ์ขนส่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.พีระศักดิ์ขนส่ง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 162 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30

อ่านเพิ่มเติม บจ.พีระศักดิ์ขนส่ง จำกัด

หจ.เอ็นเอสเอส แมททีเรียล

ชื่อ: หจ.เอ็นเอสเอส แมททีเรียล

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าสแตนเลสทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 256/131 หมู่ที่ 12

อ่านเพิ่มเติม หจ.เอ็นเอสเอส แมททีเรียล