คลังเก็บหมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2561

บจ.ดีม่า จี จำกัด

ชื่อ: บจ.ดีม่า จี จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 247/162 หมู่ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม บจ.ดีม่า จี จำกัด

บจ.เมืองเพชรคลินิก จำกัด

ชื่อ: บจ.เมืองเพชรคลินิก จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงพยาบาล คลีนิกเวชกรรม สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วยทั่วไป เป็นต้น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 509/24 ถนนเทอดไท

อ่านเพิ่มเติม บจ.เมืองเพชรคลินิก จำกัด

บจ.เจดับบลิวพี กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ: บจ.เจดับบลิวพี กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า คนโดยสาร ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 34/3 หมู่ที่ 10

อ่านเพิ่มเติม บจ.เจดับบลิวพี กรุ๊ป จำกัด

บจ.เมืองธรรม 1 จำกัด

ชื่อ: บจ.เมืองธรรม 1 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน คลินิกสถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ จำหน่ายยา เวชภัณฑ์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 704/121 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

อ่านเพิ่มเติม บจ.เมืองธรรม 1 จำกัด

บจ.อ๊อกซ์ฟอร์ด อะคิวอิตี้ ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด

ชื่อ: บจ.อ๊อกซ์ฟอร์ด อะคิวอิตี้ ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 124/5-124/6 ถนนรัชดาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม บจ.อ๊อกซ์ฟอร์ด อะคิวอิตี้ ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด

บจ.ธนธรณ์ คิงคอป จำกัด

ชื่อ: บจ.ธนธรณ์ คิงคอป จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ สะพาน ถนน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 35/18 หมู่ที่ 4

อ่านเพิ่มเติม บจ.ธนธรณ์ คิงคอป จำกัด

บจ.ธูปแทนคุณ จำกัด

ชื่อ: บจ.ธูปแทนคุณ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตธูปดิบ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 72 หมู่ที่ 3

อ่านเพิ่มเติม บจ.ธูปแทนคุณ จำกัด

บจ.กูดส์ ลักซ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.กูดส์ ลักซ์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: เฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 18/62 ซอยนวมินทร์ 111

อ่านเพิ่มเติม บจ.กูดส์ ลักซ์ จำกัด

บจ.กันเกรา ทริปเปิ้ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.กันเกรา ทริปเปิ้ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน งานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 207/3 หมู่ที่ 3

อ่านเพิ่มเติม บจ.กันเกรา ทริปเปิ้ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บจ.วาส ซัพพลายเออร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.วาส ซัพพลายเออร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมการบริการระบบรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 89/194 หมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม บจ.วาส ซัพพลายเออร์ จำกัด