บจ.ทีฆา เรียลเอสเตท จำกัด

ชื่อ: บจ.ทีฆา เรียลเอสเตท จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 88/88 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

วันที่จดทะเบียน: 7/29/2559 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ทีฆา เรียลเอสเตท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ทีฆา เรียลเอสเตท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ทีฆา เรียลเอสเตท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ทีฆา เรียลเอสเตท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ทีฆา เรียลเอสเตท จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/29/2559 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 88/88 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000